Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2012

meybi
6167 7503
Reposted frompeluda peluda viaNanutka Nanutka

June 12 2012

meybi
Reposted fromsp0ink sp0ink
meybi

June 10 2012

meybi
[...] usta zamykają się wtedy, gdy mają do powiedzenia coś ważnego.
— Paulo Coelho
Reposted fromtoomuch toomuch viahelterskelter helterskelter
meybi
0239 1cdc
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic
meybi
0549 7195 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic
7454 a349
Reposted fromstay-here-tonight stay-here-tonight
meybi
Kiedy inni oczekują od nas, że staniemy się takimi jakimi oni chcą żebyśmy byli, zmuszają nas do zniszczenia tego kim naprawdę jesteśmy. To dosyć subtelny rodzaj morderstwa. Większość kochających rodziców i krewnych popełnia je z uśmiechem na twarzy.
— Jim Morrison
Reposted frommorela morela viadoubleespresso doubleespresso
meybi
Życie składa się z mówienia dzień dobry ludziom, których nie lubimy, i do widzenia ludziom, których lubimy.
— James Jones "Stąd do wieczności"
Reposted fromobliviate obliviate viadoubleespresso doubleespresso
meybi
4894 7aec 500
Reposted fromepidemic epidemic viadoubleespresso doubleespresso
meybi
meybi
meybi

hey, course i’m okay. i’m always okay. i’m the king of okay

Reposted fromkopfmaedchen kopfmaedchen
meybi
Sen to rodzona siostra śmierci.
— "Zespoły napięć"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie

June 09 2012

meybi
KAŻDY DOTYK MA ECHO.
— Świetliki, Magnetyzm
Reposted frommyzone myzone

June 08 2012

meybi
1167 dbc0
death.
meybi
   

Za długo trzymaliśmy się za ręce

I poranione są nasze dłonie


          
— Tomasz Jastrun "Puste miejsca"
Reposted fromshapeless shapeless viacalineczka calineczka
meybi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl